Avesta kommun Revisorer

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hessling Maarit Ej parti Ordförande 1
Aspgren Sören Ej parti Vice ordförande 2
Palm Lilian Ej parti Lekmannarevisor 3
Burman Monica Ej parti Lekmannarevisor 4
Olsson Andreas Ej parti Lekmannarevisor 5
Ohls Kristina Ej parti Lekmannarevisor 6
Hammargren Lennart Ej parti Lekmannarevisor 7