Patrik Sundin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-1493196 (mobil)

Telefon:
0226-645968 (arbete)

E-post:
patrik.sundin@avesta.se

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Ungdomsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2023-02-15 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Pensionärsråd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Gruppledare kommunfullmäktiges partier Partirepresentant 2022-10-17 2026-10-15
Lokalt brottsförebyggande råd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsstyrelse Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelse 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Individnämnd Ersättare 2023-09-25 2026-12-31
Kommunstyrelsens tekniska utskott Vice ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Funktionshinderråd Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31