Blerta Krenzi (S)

Kontaktinformation

E-post:
blerta.krenzi@avesta.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Lokalt brottsförebyggande råd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Ungdomsråd Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Funktionshinderråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2023-02-15 2026-12-31
Kommunstyrelse Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Pensionärsråd Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens tekniska utskott Ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31