Per-Ola Ahlström (SD)

Kontaktinformation

E-post:
per-ola.ahlstrom@avesta.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Avesta Vatten och Avfall AB Ledamot 2023-05-09 2027-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Omsorgsstyrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Gamla Byn AB Suppleant 2023-05-09 2027-05-31
Kommunstyrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Avesta Industristad AB Suppleant 2023-05-09 2027-05-31