Tina Holmberg (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-644 58 64 (mobil)

E-post:
tina.holmberg@avesta.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Avesta Vatten och Avfall AB Suppleant 2023-05-09 2027-05-31
Omsorgsstyrelse Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Valnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Södra Dalarnas Samordningsförbund Ersättare 2023-01-01 2026-12-31