Blerta Krenzi (S)

Kontaktinformation

E-post:
blerta.krenzi@avesta.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bildningsstyrelse Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Funktionshinderråd Vice ordförande 2021-09-01 - 2022-12-31
Gruppledare kommunfullmäktiges partier Partirepresentant 2019-08-28 - 2022-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-09-28 - 2022-10-14
Kommunstyrelse 1:e vice ordförande 2021-09-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2021-09-13 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Vice ordförande 2021-09-13 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens tekniska utskott Vice ordförande 2021-09-13 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Vice ordförande 2021-12-20 - 2022-12-31
Lokalt brottsförebyggande råd Vice ordförande 2021-09-01 - 2022-12-31
Pensionärsråd Vice ordförande 2021-09-01 - 2022-12-31