Patrik Sundin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-363 9648, 072-2035025 (mobil)
0226-645968 (arbete)

E-post:
patrik.sundin@avesta.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Avesta Vatten och Avfall AB Ordförande 2019-06-01 2023-05-31
Funktionshinderråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Gruppledare kommunfullmäktiges partier Partirepresentant 2022-05-19 2022-10-15
Kommunfullmäktige Ordförande 2021-10-01 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens tekniska utskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-02-19 2022-12-31
Lokalt brottsförebyggande råd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Ungdomsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31