Madeleine Ingmarstedt (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-243 99 50 (mobil)

E-post:
madeleine.ingmarstedt@avesta.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Avesta Vatten och Avfall AB Suppleant 2020-04-27 2023-05-31
Bildningsstyrelse Ersättare 2020-09-28 2022-12-31
Individnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-12-18 2022-10-14
Omsorgsstyrelse Ledamot 2022-01-01 2022-12-31