Gunilla Berglund (C)

Kontaktinformation

E-post:
gunilla.berglund@avesta.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gruppledare kommunfullmäktiges partier Partirepresentant 2018-10-16 2022-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens tekniska utskott Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-02-19 2022-12-31
Södra Dalarnas Samordningsförbund Ersättare 2019-01-01 2022-12-31