Irja Tofvesson (S)

Kontaktinformation

E-post:
irja.tofvesson@avesta.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Avesta Vatten och Avfall AB Suppleant 2019-06-01 2023-05-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-02-13 2022-10-14
Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31