Gerd Svedberg (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-60 567 24 (mobil)

E-post:
gerd.svedberg@avesta.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Avesta Industristad AB Suppleant 2019-06-01 2023-05-31
Gamla Byn AB Suppleant 2019-06-01 2023-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-02-11 2022-10-14
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Ersättare 2020-04-27 2022-12-31
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31