Lars Isacsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-64 50 05 (mobil)

E-post:
lars.isacsson@avesta.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Funktionshinderråd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelse Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens tekniska utskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-02-19 2022-12-31
Lokalt brottsförebyggande råd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Pensionärsråd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Ungdomsråd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31