Anna Perman (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-142 97 20 (mobil)

E-post:
anna.perman@avesta.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Avesta Vatten och Avfall AB Vice ordförande 2019-06-01 2023-05-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-02-19 2022-12-31